Oppdrettsinformasjon

Navn: Limia nigrofasciata
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Svartbåndlimia
Artsbeskrivelse: Regan, 1913
Størrelse: 7,0 cm
Temperatur: 25 - 28 ºC
Hardhet: 10 - 20 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,0 pH
Poeng: 2

          Skriv ut