Oppdrettsinformasjon

Navn: Danio margaritatus
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Stjernedanio, Galaxy Rasbora
Artsbeskrivelse: Roberts, 2007
Størrelse: 2,1 cm
Temperatur: 22 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 20 ºdH
Surhet: 6,5 - 7,8 pH
Poeng: 8

          Skriv ut