Oppdrettsinformasjon

Navn: Xenoophorus captivus
Familie: Goodeidae
Artsbeskrivelse: Hubbs, 1924
Størrelse: 5,0 cm
Temperatur: 7 - 26 ºC
Hardhet: 10 - 25 ºdH
Surhet: 7,0 - 7,8 pH
Poeng: 3

          Skriv ut