Oppdrettsinformasjon

Navn: Corydoras panda
Corydoras panda (Panda-pansermalle)
(Jan Gustavsen, 2012)
Familie: Callichthyidae
Underfamilie: Corydoradinae
Populærnavn: Panda-pansermalle
Artsbeskrivelse: Nijssen & Isbrücker, 1971
Størrelse: 5,0 cm
Temperatur: 20 - 25 ºC
Hardhet: 0 - 8 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 12

          Skriv ut