Oppdrettsinformasjon

Navn: Corydoras pygmaeus
Familie: Callichthyidae
Underfamilie: Corydoradinae
Populærnavn: Pygmépansermalle
Artsbeskrivelse: Knaack, 1966
Størrelse: 3,0 cm
Temperatur: 22 - 26 ºC
Hardhet: 0 - 8 ºdH
Surhet: 5,5 - 7,2 pH
Poeng: 15

          Skriv ut