Oppdrettsinformasjon

Navn: Laetacara curviceps
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Cichlasomatinae
Populærnavn: Kurvciklide
Artsbeskrivelse: Ahl, 1924
Størrelse: 8,0 cm
Temperatur: 22 - 26 ºC
Hardhet: 2 - 14 ºdH
Surhet: 6,0 - 6,8 pH
Poeng: 7

          Skriv ut