Oppdrettsinformasjon

Navn: Melanotaenia boesemani
Familie: Melanotaeniidae
Populærnavn: Boesemans regnbuefisk
Artsbeskrivelse: Allen & Cross, 1980
Størrelse: 9,0 cm
Temperatur: 27 - 30 ºC
Hardhet: 9 - 19 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,0 pH
Poeng: 6

          Skriv ut