Oppdrettsinformasjon

Navn: Hasemania nana
Familie: Characidae
Underfamilie: Tetragonopterinae
Populærnavn: Kobbertetra
Artsbeskrivelse: Reinhardt, 1874
Størrelse: 5,0 cm
Temperatur: 23 - 27 ºC
Hardhet: 5 - 19 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 8

          Skriv ut