Oppdrettsinformasjon

Navn: Melanoides tuberculata
Familie: Thiaridae
Populærnavn: Malaysisk sandsnegle, Malawi snegle
Størrelse: 3,0 cm
Temperatur: 16 - 32 ºC
Hardhet: 2 - 8 ºdH
Surhet: 6,5 - 7,5 pH
Poeng: 1

          Skriv ut