Oppdrettsinformasjon

Navn: Corydoras hastatus
Familie: Callichthyidae
Underfamilie: Corydoradinae
Populærnavn: Dvergpansermalle
Artsbeskrivelse: Eigenmann & Eigenmann, 1888
Størrelse: 3,2 cm
Temperatur: 22 - 26 ºC
Hardhet: 0 - 8 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 15

          Skriv ut