Oppdrettsinformasjon

Navn: Xiphophorus variatus
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Indianerplaty
Artsbeskrivelse: Meek, 1904
Størrelse: 7,0 cm
Temperatur: 15 - 25 ºC
Hardhet: 10 - 30 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,0 pH
Poeng: 2

          Skriv ut