Oppdrettsinformasjon

Navn: Apistogramma cacatuoides
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Geophaginae
Populærnavn: Kakadueciklide
Artsbeskrivelse: Hoedeman, 1951
Størrelse: 8,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 0 - 8 ºdH
Surhet: 5,0 - 7,5 pH
Poeng: 7

          Skriv ut