Oppdrettsinformasjon

Navn: Xiphophorus cortezi
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Cortez" sverddrager
Artsbeskrivelse: Rosen, 1960
Størrelse: 8,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 20 ºdH
Surhet: 7,5 - 8,2 pH
Poeng: 5

          Skriv ut