Oppdrettsinformasjon

Navn: Maylandia estherae
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Pseudocrenilabrinae
Populærnavn: Rød Zebra
Artsbeskrivelse: Konings, 1995
Størrelse: 13,0 cm
Temperatur: 22 - 27 ºC
Hardhet: 5 - 20 ºdH
Surhet: 8,0 - 8,5 pH
Poeng: 3

          Skriv ut