Oppdrettsinformasjon

Navn: Panaqolus albivermis
Panaqolus albivermis (L204, Flash Pleco)
(Jo Bergene, 2018)
Familie: Loricariidae
Populærnavn: L204, Flash Pleco
Artsbeskrivelse: Lujan, Steele & Velasquez, 2013
Størrelse: 9,6 cm
Temperatur: 24 - 30 ºC
Hardhet: 2 ºdH
Surhet: 6,6 - 8,6 pH
Poeng: 14

          Skriv ut