Oppdrettsinformasjon

Navn: Asolene spixi
Familie: Ampullariidae
Populærnavn: Sebraeplesnegle
Artsbeskrivelse: d´Orbigny, 1837
Størrelse: 2,5 cm
Temperatur: 16 - 26 ºC
Surhet: 7,0 - 8,5 pH
Poeng: 2

          Skriv ut