Oppdrettsinformasjon

Navn: Mikrogeophagus ramirezi
Mikrogeophagus ramirezi (Sommerfuglciklide)
(William Fosdahl, 2012)
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Geophaginae
Populærnavn: Sommerfuglciklide
Artsbeskrivelse: Meyers & Harry, 1948
Størrelse: 3,4 cm
Temperatur: 27 - 30 ºC
Hardhet: 5 - 12 ºdH
Surhet: 5,0 - 6,0 pH
Poeng: 12

          Skriv ut