Oppdrettsinformasjon

Navn: Brachyrhaphis roseni
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Kardinaltannkarpe
Artsbeskrivelse: Bussing, 1988
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 22 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 20 ºdH
Surhet: 6,5 - 8,0 pH
Poeng: 10

          Skriv ut