Oppdrettsinformasjon

Navn: Danio tinwini
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Tinwini
Artsbeskrivelse: Kullander & Fang, 2009
Størrelse: 2,6 cm
Temperatur: 20 - 27 ºC
Hardhet: 5 - 20 ºdH
Surhet: 6,5 - 7,5 pH
Poeng: 6

          Skriv ut