Oppdrettsinformasjon

Navn: Pseudotropheus elongatus
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Pseudocrenilabrinae
Artsbeskrivelse: Fryer, 1956
Størrelse: 9,5 cm
Temperatur: 23 - 28 ºC
Hardhet: 9 - 19 ºdH
Surhet: 7,5 - 8,0 pH
Poeng: 4

          Skriv ut