Oppdrettsinformasjon

Navn: Aplocheilus lineatus
Familie: Aplocheilidae
Artsbeskrivelse: Valenciennes, 1846
Størrelse: 10,0 cm
Temperatur: 22 - 25 ºC
Hardhet: 0 - 12 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,0 pH
Poeng: 5

          Skriv ut