Oppdrettsinformasjon

Navn: Pseudomugil luminatus
Familie: Pseudomugilidae
Populærnavn: Red Neon Blue-Eye
Artsbeskrivelse: Allen, Unmack and Hadiaty, 2016
Størrelse: 2,5 cm
Temperatur: 26 - 28 ºC
Surhet: 4,8 - 7,2 pH
Poeng: 8

          Skriv ut