Oppdrettsinformasjon

Navn: Micropoecilia picta
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Sump Molly
Artsbeskrivelse: Regan, 1913
Størrelse: 4,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 40 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,2 pH
Poeng: 7

          Skriv ut