Oppdrettsinformasjon

Navn: Gambusia holbrooki
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Østlig moskitofisk
Artsbeskrivelse: Girard, 1859
Størrelse: 8,0 cm
Temperatur: 15 - 35 ºC
Hardhet: 0 - 40 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,8 pH
Poeng: 2

          Skriv ut