Oppdrettsinformasjon

Navn: Xiphophorus maculatus
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Platy
Artsbeskrivelse: Günther, 1866
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 22 - 27 ºC
Hardhet: 9 - 19 ºdH
Surhet: 7,0 - 7,8 pH
Poeng: 2

          Skriv ut