Oppdrettsinformasjon

Navn: Danionella translucida
Danionella translucida
(Bjørn Thorsbakken, 2012)
Familie: Cyprinidae
Artsbeskrivelse: Roberts, 1986
Størrelse: 1,1 cm
Temperatur: 24 - 27 ºC
Hardhet: 2 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,0 pH
Poeng: 17

          Skriv ut