Oppdrettsinformasjon

Navn: Apistogramma nijsseni
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Geophaginae
Populærnavn: Panda dvergciklide
Artsbeskrivelse: Kullander, 1979
Størrelse: 9,0 cm
Temperatur: 23 - 27 ºC
Hardhet: 0 - 5 ºdH
Surhet: 5,0 - 7,0 pH
Poeng: 9

          Skriv ut