Oppdrettsinformasjon

Navn: Melanotaenia praecox
Familie: Melanotaeniidae
Populærnavn: Neon Regnbuefisk
Artsbeskrivelse: Weber & Beaufort, 1922
Størrelse: 5,0 cm
Temperatur: 22 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 10 ºdH
Surhet: 6,5 - 8,0 pH
Poeng: 9

          Skriv ut