Oppdrettsinformasjon

Navn: Poecilia reticulata
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Guppy
Artsbeskrivelse: Peters 1859
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 18 - 28 ºC
Hardhet: 9 - 19 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,5 pH
Poeng: 2

          Skriv ut