Oppdrettsinformasjon

Navn: Poecilia latipinna
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Seilfinnemolly
Artsbeskrivelse: Le Sueur, 1821
Størrelse: 10,0 cm
Temperatur: 20 - 28 ºC
Hardhet: 10 - 30 ºdH
Surhet: 7,5 - 8,5 pH
Poeng: 2

          Skriv ut