Oppdrettsinformasjon

Navn: Danio frankei
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Leoparddanio
Artsbeskrivelse: Meinken, 1963
Størrelse: 5,0 cm
Temperatur: 18 - 24 ºC
Hardhet: 5 - 19 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 7

          Skriv ut