Oppdrettsinformasjon

Navn: Gymnocorymbus ternetzi
Familie: Characidae
Underfamilie: Tetragonopterinae
Populærnavn: Skjørtetetra
Artsbeskrivelse: Boulenger, 1895
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 20 - 26 ºC
Hardhet: 0 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 10

          Skriv ut