Oppdrettsinformasjon

Navn: Trichogaster lalius
Familie: Osphronemidae
Populærnavn: Dverggurami
Artsbeskrivelse: Hamilton, 1822
Størrelse: 8,0 cm
Temperatur: 25 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 19 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 8

          Skriv ut