Oppdrettsinformasjon

Navn: Trigonostigma heteromorpha
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Kileflekkrasbora
Artsbeskrivelse: Duncker, 1904
Størrelse: 4,5 cm
Temperatur: 23 - 28 ºC
Hardhet: 6 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,0 pH
Poeng: 10

          Skriv ut