Oppdrettsinformasjon

Navn: Caridina logemanni
Familie: Atyidae
Populærnavn: Rød biereke, Red Bee
Artsbeskrivelse: Yu, 1938
Størrelse: 3,0 cm
Temperatur: 15 - 25 ºC
Hardhet: 0 - 7 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,0 pH
Poeng: 5

          Skriv ut