Oppdrettsinformasjon

Navn: Caridina mariae "blue tiger"
Familie: Atyidae
Populærnavn: Blå tigerreke, Blue Tiger
Artsbeskrivelse: Yu, 1938
Størrelse: 3,5 cm
Temperatur: 18 - 25 ºC
Hardhet: 1 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,2 pH
Poeng: 4

          Skriv ut