Oppdrettsinformasjon

Navn: Heterandria formosa
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Dverg tannkarpe
Artsbeskrivelse: Agassiz, 1855
Størrelse: 3,0 cm
Temperatur: 20 - 25 ºC
Hardhet: 9 - 19 ºdH
Surhet: 7,0 - 8,0 pH
Poeng: 3

          Skriv ut