Oppdrettsinformasjon

Navn: Trigonostigma hengeli
Familie: Cyprinidae
Artsbeskrivelse: Meinken, 1956
Størrelse: 3,0 cm
Temperatur: 23 - 28 ºC
Hardhet: 5 - 12 ºdH
Surhet: 6,0 - 6,5 pH
Poeng: 12

          Skriv ut