Oppdrettsinformasjon

Navn: Tanichthys micagemmae
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Dvergkardinalfisk
Artsbeskrivelse: Freyhof & Herder, 2001
Størrelse: 3,0 cm
Temperatur: 18 - 25 ºC
Hardhet: 6 - 18 ºdH
Surhet: 6,5 - 8,0 pH
Poeng: 4

          Skriv ut