Oppdrettsinformasjon

Navn: Corydoras metae
Corydoras metae (Svartryggpansermalle)
(Jan Gustavsen, 2012)
Familie: Callichthyidae
Underfamilie: Corydoradinae
Populærnavn: Svartryggpansermalle
Artsbeskrivelse: Eigenmann, 1914
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 22 - 26 ºC
Hardhet: 0 - 10 ºdH
Surhet: 5,5 - 7,5 pH
Poeng: 12

          Skriv ut