Oppdrettsinformasjon

Navn: Limia melanogaster
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Blå limia
Artsbeskrivelse: Günther, 1866
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 20 - 30 ºdH
Surhet: 7,5 - 8,5 pH
Poeng: 2

          Skriv ut