Oppdrettsinformasjon

Navn: Danio albolineatus
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Blå danio, Perledanio
Artsbeskrivelse: Blyth, 1860
Størrelse: 6,0 cm
Temperatur: 20 - 25 ºC
Hardhet: 5 - 19 ºdH
Surhet: 6,0 - 8,0 pH
Poeng: 7

          Skriv ut