Oppdrettsinformasjon

Navn: Xiphophorus clemenciae
Familie: Poeciliidae
Underfamilie: Poeciliinae
Populærnavn: Gul sverddrager
Artsbeskrivelse: Alvarez, 1959
Størrelse: 4,0 cm
Temperatur: 22 - 26 ºC
Hardhet: 3 - 10 ºdH
Surhet: 7,2 - 8,0 pH
Poeng: 5

          Skriv ut