Oppdrettsinformasjon

Navn: Trichogaster fasciata
Familie: Osphronemidae
Populærnavn: Båndgurami, Stripet gurami
Artsbeskrivelse: Bloch & Schneider, 1801
Størrelse: 12,0 cm
Temperatur: 22 - 28 ºC
Hardhet: 4 - 15 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 9

          Skriv ut