Oppdrettsinformasjon

Navn: Hypancistrus debilittera
Familie: Loricariidae
Populærnavn: Sjokolade-sebrapleco, L129
Artsbeskrivelse: Armbruster, JW, NK Lujan & DC Taphorn, 2007
Størrelse: 7,0 cm
Temperatur: 24 - 28 ºC
Hardhet: 3 - 15 ºdH
Surhet: 6,4 - 7,6 pH
Poeng: 9

          Skriv ut