Oppdrettsinformasjon

Navn: Macrobrachium assamensis
Familie: Palaemonidae
Populærnavn: Indisk kloreke
Artsbeskrivelse: Tiwari, 1955
Størrelse: 8,0 cm
Temperatur: 20 - 30 ºC
Hardhet: 3 - 13 ºdH
Surhet: 7,0 - 9,0 pH
Poeng: 2

          Skriv ut