Oppdrettsinformasjon

Navn: Corydoras duplicareus
Familie: Callichthyidae
Underfamilie: Corydoradinae
Populærnavn: Falsk Adolfi pansermalle
Artsbeskrivelse: Sands, 1995
Størrelse: 5,5 cm
Temperatur: 22 - 30 ºC
Hardhet: 0 - 8 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 13

          Skriv ut