Oppdrettsinformasjon

Navn: Betta tussyae
Betta tussyae
(Bjørn Thorsbakken, 2012)
Familie: Belontiidae
Artsbeskrivelse: Schaller, 1985
Størrelse: 5,5 cm
Temperatur: 21 - 26 ºC
Hardhet: 0 - 1 ºdH
Surhet: 4,0 - 6,5 pH
Poeng: 15

          Skriv ut