Oppdrettsinformasjon

Navn: Pseudotropheus crabro
Familie: Cichlidae
Underfamilie: Pseudocrenilabrinae
Artsbeskrivelse: Ribbink & Lewis, 1982
Størrelse: 20,0 cm
Temperatur: 22 - 28 ºC
Hardhet: 10 - 15 ºdH
Surhet: 7,6 - 8,7 pH
Poeng: 4

          Skriv ut