Oppdrettsinformasjon

Navn: Tanichthys albonubes
Familie: Cyprinidae
Populærnavn: Venusfisk
Artsbeskrivelse: Lin, 1932
Størrelse: 4,0 cm
Temperatur: 18 - 22 ºC
Hardhet: 1 - 10 ºdH
Surhet: 6,0 - 7,5 pH
Poeng: 4

          Skriv ut